Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:12
kontakt
DEKTRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 333,00 4 101,00
-23,1%
4 887,00
19,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 604,00 -82,00
---
560,00
---
Zysk (strata) brutto 574,00 -107,00
---
539,00
---
Zysk (strata) netto 452,00 -85,00
---
422,00
---
Amortyzacja 24,00 14,00
-41,7%
22,00
57,1%
Aktywa 7 228,00 4 408,00
-39,0%
7 385,00
67,5%
Kapitał własny 3 076,00 2 876,00
-6,5%
3 298,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,79 2,60
-6,5%
2,99
14,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 -0,08
---
0,38
---