Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 13:34
kontakt
KINOPOL
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 123 333,00 149 158,00
20,9%
201 594,00
35,2%
211 810,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 223,00 41 671,00
96,3%
26 103,00
-37,4%
35 112,00
34,5%
Zysk (strata) brutto 20 050,00 39 285,00
95,9%
23 273,00
-40,8%
33 067,00
42,1%
Zysk (strata) netto 15 909,00 36 425,00
129,0%
18 543,00
-49,1%
27 242,00
46,9%
Amortyzacja 24 804,00 37 290,00
50,3%
50 121,00
34,4%
53 403,00
6,5%
Aktywa 123 496,00 201 493,00
63,2%
224 889,00
11,6%
230 406,00
2,5%
Kapitał własny 59 499,00 77 198,00
29,7%
89 440,00
15,9%
117 084,00
30,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,00 3,90
29,7%
4,51
15,8%
5,91
30,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 1,84
128,9%
0,94
-49,1%
1,37
46,8%