Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 09:39
kontakt
KINOPOL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 132 540,00 146 225,00
10,3%
161 807,00
10,7%
172 243,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 596,00 18 755,00
37,9%
13 456,00
-28,3%
13 021,00
-3,2%
Zysk (strata) brutto 12 423,00 16 591,00
33,6%
11 859,00
-28,5%
22 591,00
90,5%
Zysk (strata) netto 8 841,00 13 617,00
54,0%
9 249,00
-32,1%
20 591,00
122,6%
Amortyzacja 23 238,00 27 393,00
17,9%
32 722,00
19,5%
34 780,00
6,3%
Aktywa 230 679,00 276 408,00
19,8%
285 951,00
3,5%
288 528,00
0,9%
Kapitał własny 167 688,00 170 708,00
1,8%
173 980,00
1,9%
194 571,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,46 8,61
1,8%
8,78
1,9%
9,82
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,69
54,0%
0,47
-32,0%
1,04
122,5%