Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 21:56
kontakt
KINOPOL
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 705,00 57 394,00
-3,9%
61 568,00
7,3%
63 535,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 011,00 8 706,00
-42,0%
15 868,00
82,3%
12 795,00
-19,4%
Zysk (strata) brutto 14 480,00 8 502,00
-41,3%
15 666,00
84,3%
12 674,00
-19,1%
Zysk (strata) netto 11 819,00 6 358,00
-46,2%
12 983,00
104,2%
10 960,00
-15,6%
Amortyzacja 13 446,00 14 346,00
6,7%
14 079,00
-1,9%
14 286,00
1,5%
Aktywa 230 406,00 239 821,00
4,1%
236 457,00
-1,4%
240 488,00
1,7%
Kapitał własny 117 084,00 125 436,00
7,1%
137 025,00
9,2%
148 984,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,91 6,33
7,1%
6,91
9,2%
7,52
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,32
-46,1%
0,66
104,0%
0,55
-15,6%