Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 17:55
kontakt
KINOPOL
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 398,00 89 536,00
39,0%
98 703,00
10,2%
118 962,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 163,00 14 164,00
-62,9%
12 467,00
-12,0%
24 574,00
97,1%
Zysk (strata) brutto 37 302,00 12 710,00
-65,9%
11 111,00
-12,6%
24 168,00
117,5%
Zysk (strata) netto 35 527,00 10 431,00
-70,6%
9 354,00
-10,3%
19 341,00
106,8%
Amortyzacja 14 289,00 23 855,00
66,9%
26 601,00
11,5%
28 425,00
6,9%
Aktywa 206 101,00 214 188,00
3,9%
229 514,00
7,2%
236 457,00
3,0%
Kapitał własny 84 289,00 83 182,00
-1,3%
97 805,00
17,6%
137 025,00
40,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,25 4,20
-1,3%
4,93
17,6%
6,91
40,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,79 0,53
-70,6%
0,47
-10,3%
0,98
106,8%