Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 13:20
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 530,00 45 747,00
-3,8%
47 311,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 859,00 3 683,00
-37,1%
5 901,00
60,2%
Zysk (strata) brutto 8 070,00 3 503,00
-56,6%
5 707,00
62,9%
Zysk (strata) netto 7 245,00 2 906,00
-59,9%
4 419,00
52,1%
Amortyzacja 8 728,00 9 156,00
4,9%
9 087,00
-0,8%
Aktywa 288 528,00 302 910,00
5,0%
286 848,00
-5,3%
Kapitał własny 194 571,00 197 477,00
1,5%
201 896,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 9,96
1,5%
10,19
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,15
-59,8%
0,22
51,7%