Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:11
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 574,00 41 495,00
-2,5%
47 530,00
14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 405,00 3 697,00
163,1%
5 859,00
58,5%
Zysk (strata) brutto 925,00 12 342,00
1 234,3%
8 070,00
-34,6%
Zysk (strata) netto 856,00 11 480,00
1 241,1%
7 245,00
-36,9%
Amortyzacja 8 711,00 8 752,00
0,5%
8 728,00
-0,3%
Aktywa 289 241,00 294 864,00
1,9%
288 528,00
-2,1%
Kapitał własny 175 846,00 187 326,00
6,5%
194 571,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,87 9,45
6,5%
9,82
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,58
1 246,5%
0,37
-36,8%