Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:07
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 227 035,00 2 305 751,00
3,5%
2 205 510,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 523,00 6 813,00
-78,4%
22 975,00
237,2%
Zysk (strata) brutto 73 611,00 40 383,00
-45,1%
18 577,00
-54,0%
Zysk (strata) netto 68 596,00 33 154,00
-51,7%
14 225,00
-57,1%
Amortyzacja 12 733,00 12 878,00
1,1%
13 958,00
8,4%
Aktywa 3 485 119,00 3 521 706,00
1,0%
3 495 987,00
-0,7%
Kapitał własny 100 514,00 118 327,00
17,7%
150 406,00
27,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,02 27,10
17,7%
33,77
24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,71 7,59
-51,7%
3,19
-57,9%