Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.24, godz. 17:51
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 442,00 38 442,00
0,0%
21 582,00
-43,9%
34 822,00
61,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 496,00 -11 496,00
---
-21 693,00
---
-12 656,00
---
Zysk (strata) brutto -68 273,00 -158 223,00
---
49 968,00
---
116 547,00
133,2%
Zysk (strata) netto -62 156,00 -134 876,00
---
42 863,00
---
53 844,00
25,6%
Amortyzacja 4 645,00 4 645,00
0,0%
4 508,00
-2,9%
4 431,00
-1,7%
Aktywa 3 918 217,00 2 677 261,00
-31,7%
3 735 871,00
39,5%
3 765 341,00
0,8%
Kapitał własny 1 951 116,00 731 226,00
-62,5%
1 987 048,00
171,7%
2 065 837,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 102,84 102,84
0,0%
104,74
1,8%
108,89
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,28 -3,28
---
2,26
---
2,84
25,6%