Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 00:05
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 582,00 21 582,00
0,0%
34 822,00
61,3%
35 168,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 693,00 -21 693,00
---
-12 656,00
---
-7 808,00
---
Zysk (strata) brutto 49 968,00 49 968,00
0,0%
116 547,00
133,2%
94 272,00
-19,1%
Zysk (strata) netto 42 863,00 42 863,00
0,0%
53 844,00
25,6%
46 805,00
-13,1%
Amortyzacja 4 508,00 4 508,00
0,0%
4 431,00
-1,7%
4 410,00
-0,5%
Aktywa 3 735 871,00 3 735 871,00
0,0%
3 765 341,00
0,8%
3 758 750,00
-0,2%
Kapitał własny 1 987 048,00 1 987 048,00
0,0%
2 065 837,00
4,0%
2 043 771,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 104,74 104,74
0,0%
108,89
4,0%
107,73
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,26
0,0%
2,84
25,6%
2,47
-13,1%