Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 15:08
kontakt
KSGAGRO
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 382,00 2 382,00
0,0%
6 266,00
163,1%
6 266,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -599,00 -599,00
---
2 590,00
---
2 590,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -488,00 -488,00
---
296,00
---
296,00
0,0%
Zysk (strata) netto -482,00 -482,00
---
289,00
---
289,00
0,0%
Amortyzacja 338,00 338,00
0,0%
338,00
0,0%
338,00
0,0%
Aktywa 34 915,00 34 915,00
0,0%
36 088,00
3,4%
36 088,00
0,0%
Kapitał własny -11 827,00 -11 827,00
---
-11 537,00
---
-11 537,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,79 -0,79
---
-0,77
---
-0,77
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
0,02
---
0,02
0,0%