Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 21:06
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 79 532,00 65 941,00
-17,1%
61 645,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -275,00 -7 841,00
---
5 327,00
---
Zysk (strata) brutto -1 421,00 -8 784,00
---
3 922,00
---
Zysk (strata) netto -1 055,00 -6 130,00
---
4 345,00
---
Amortyzacja 3 995,00 3 729,00
-6,7%
3 184,00
-14,6%
Aktywa 297 114,00 283 843,00
-4,5%
290 019,00
2,2%
Kapitał własny 94 138,00 88 008,00
-6,5%
92 353,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,88 1,76
-6,5%
1,85
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,12
---
0,09
---