Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.26, godz. 19:59
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -427,00 -75,00
---
-215,00
---
Zysk (strata) brutto -408,00 -73,00
---
-217,00
---
Zysk (strata) netto -408,00 -73,00
---
-217,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 17 471,00 17 447,00
-0,1%
7 075,00
-59,4%
Kapitał własny 10 042,00 9 902,00
-1,4%
-589,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,12 6,04
-1,4%
-1,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,04
---
-0,44
---