Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 12:51
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -75,00 -215,00
---
-128,00
---
Zysk (strata) brutto -73,00 -217,00
---
-128,00
---
Zysk (strata) netto -73,00 -217,00
---
-128,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 17 447,00 7 075,00
-59,4%
6 843,00
-3,3%
Kapitał własny 9 902,00 -589,00
---
-717,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,04 -1,18
---
-1,44
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,44
---
-0,26
---