Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 09:28
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -215,00 -128,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) brutto -217,00 -128,00
---
-92,00
---
Zysk (strata) netto -217,00 -128,00
---
-92,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 7 075,00 6 932,00
-2,0%
6 805,00
-1,8%
Kapitał własny -589,00 -750,00
---
-809,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,18 -1,50
---
-1,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,26
---
-0,18
---