Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:23
kontakt
TAMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 049,00 17 913,00
19,0%
14 384,00
-19,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118,00 -15,00
---
517,00
---
Zysk (strata) brutto 72,00 -132,00
---
447,00
---
Zysk (strata) netto 103,00 -61,00
---
191,00
---
Amortyzacja 200,00 195,00
-2,5%
190,00
-2,6%
Aktywa 38 938,00 39 065,00
0,3%
38 598,00
-1,2%
Kapitał własny 15 649,00 15 587,00
-0,4%
15 778,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
-0,5%
0,81
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---