Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:52
kontakt
ACARTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 763,00 768,00
0,7%
850,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 19,00
90,0%
73,00
284,2%
Zysk (strata) brutto 15,00 16,00
6,7%
58,00
262,5%
Zysk (strata) netto 12,00 2,00
-83,3%
47,00
2 250,0%
Amortyzacja 33,00 34,00
3,0%
18,00
-47,1%
Aktywa 1 806,00 1 655,00
-8,4%
1 706,00
3,1%
Kapitał własny 1 199,00 1 189,00
-0,8%
1 244,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-1,3%
0,17
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
---