Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 06:50
kontakt
KORBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 460,00 4 043,00
64,3%
2 095,00
-48,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 758,00 3 768,00
397,1%
170,00
-95,5%
Zysk (strata) brutto 758,00 3 713,00
389,8%
163,00
-95,6%
Zysk (strata) netto 615,00 3 570,00
480,5%
97,00
-97,3%
Amortyzacja 263,00 0,00
---
262,00
---
Aktywa 23 171,00 26 094,00
12,6%
25 870,00
-0,9%
Kapitał własny 13 796,00 15 436,00
11,9%
15 469,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 3,13
11,9%
3,13
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,72
478,4%
0,02
-97,2%