Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:48
kontakt
KORBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 387,00 2 460,00
3,1%
4 043,00
64,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 761,00 758,00
-0,4%
3 768,00
397,1%
Zysk (strata) brutto 779,00 758,00
-2,7%
3 713,00
389,8%
Zysk (strata) netto 636,00 615,00
-3,3%
3 570,00
480,5%
Amortyzacja 269,00 263,00
-2,2%
0,00
---
Aktywa 21 670,00 23 171,00
6,9%
27 495,00
18,7%
Kapitał własny 13 182,00 13 796,00
4,7%
17 367,00
25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,80
4,7%
3,52
25,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-3,1%
0,72
478,4%