Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:12
kontakt
DOMLEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 475,00 3 706,00
-17,2%
4 803,00
29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -450,00 -2 124,00
---
-1 583,00
---
Zysk (strata) brutto -498,00 -2 033,00
---
-1 774,00
---
Zysk (strata) netto -530,00 -1 931,00
---
-1 774,00
---
Amortyzacja 368,00 247,00
-32,9%
343,00
38,9%
Aktywa 15 650,00 10 092,00
-35,5%
11 085,00
9,8%
Kapitał własny 1 917,00 -6 138,00
---
-7 912,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,81 -5,81
---
-7,49
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 -1,83
---
-1,68
---