Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:52
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 994,00 3 623,00
-27,5%
4 597,00
26,9%
7 533,00
63,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 212,00 85,00
-59,9%
116,00
36,5%
29,00
-75,0%
Zysk (strata) brutto 126,00 23,00
-81,7%
7,00
-69,6%
25,00
257,1%
Zysk (strata) netto 126,00 23,00
-81,7%
7,00
-69,6%
25,00
257,1%
Amortyzacja 56,00 50,00
-10,7%
51,00
2,0%
51,00
0,0%
Aktywa 27 523,00 27 630,00
0,4%
28 387,00
2,7%
25 832,00
-9,0%
Kapitał własny 17 640,00 17 553,00
-0,5%
17 559,00
0,0%
17 584,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,38 2,37
-0,5%
2,37
0,0%
2,37
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-82,4%
0,00
-66,7%
0,00
200,0%