Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:34
kontakt
IPODS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 151,00 99,00
-34,4%
54,00
-45,5%
51,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 -205,00
---
-103,00
---
162,00
---
Zysk (strata) brutto 40,00 -309,00
---
-135,00
---
160,00
---
Zysk (strata) netto 40,00 -286,00
---
-135,00
---
160,00
---
Amortyzacja 27,00 27,00
0,0%
27,00
0,0%
21,00
-22,2%
Aktywa 1 389,00 734,00
-47,2%
496,00
-32,4%
441,00
-11,1%
Kapitał własny 535,00 196,00
-63,4%
61,00
-68,9%
220,00
260,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-62,5%
0,01
-71,4%
0,02
283,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---
-0,01
---
0,02
---