Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:18
kontakt
IPODS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 96,00 151,00
57,3%
99,00
-34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00 40,00
81,8%
-205,00
---
Zysk (strata) brutto 22,00 40,00
81,8%
-309,00
---
Zysk (strata) netto 22,00 40,00
81,8%
-286,00
---
Amortyzacja 45,00 27,00
-40,0%
27,00
0,0%
Aktywa 1 404,00 1 389,00
-1,1%
734,00
-47,2%
Kapitał własny 495,00 535,00
8,1%
196,00
-63,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
7,7%
0,02
-62,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
-0,03
---