Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.26, godz. 01:33
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-01-312020-04-302020-07-312020-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 088,00 4 626,00
-34,7%
3 260,00
-29,5%
4 470,00
37,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 368,00 101,00
-72,6%
136,00
34,7%
266,00
95,6%
Zysk (strata) brutto 366,00 92,00
-74,9%
134,00
45,7%
263,00
96,3%
Zysk (strata) netto 295,00 74,00
-74,9%
109,00
47,3%
212,00
94,5%
Amortyzacja 0,00 316,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 060,00 6 418,00
-36,2%
7 157,00
11,5%
8 341,00
16,5%
Kapitał własny 4 700,00 4 770,00
1,5%
4 879,00
2,3%
4 822,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35 2,38
1,5%
2,44
2,3%
2,41
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,04
-75,0%
0,05
45,9%
0,11
96,3%