Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 13:55
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-04-302020-07-312020-10-312021-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 626,00 3 260,00
-29,5%
4 470,00
37,1%
7 699,00
72,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101,00 136,00
34,7%
266,00
95,6%
593,00
122,9%
Zysk (strata) brutto 92,00 134,00
45,7%
263,00
96,3%
595,00
126,2%
Zysk (strata) netto 74,00 109,00
47,3%
212,00
94,5%
481,00
126,9%
Amortyzacja 316,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 418,00 7 157,00
11,5%
8 341,00
16,5%
7 342,00
-12,0%
Kapitał własny 4 770,00 4 879,00
2,3%
4 822,00
-1,2%
5 303,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,38 2,44
2,3%
2,41
-1,1%
2,65
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
45,9%
0,11
96,3%
0,24
126,4%