Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:13
kontakt
AWBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 438,00 7 112,00
-70,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 383,00 22 687,00
---
Zysk (strata) brutto -14 074,00 21 670,00
---
Zysk (strata) netto -14 074,00 21 670,00
---
Amortyzacja 170,00 165,00
-2,9%
Aktywa 107 224,00 65 594,00
-38,8%
Kapitał własny -89 545,00 -67 875,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,56 -2,70
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 0,86
---