Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:07
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 245 503,00 1 206 979,00
-3,1%
1 330 842,00
10,3%
1 285 852,00
-3,4%
Przychody z tytułu prowizji 624 546,00 685 563,00
9,8%
638 810,00
-6,8%
703 689,00
10,2%
Wynik na działalności bankowej 747 561,00 1 611 524,00
115,6%
664 498,00
-58,8%
1 382 946,00
108,1%
Zysk (strata) brutto 472 610,00 347 777,00
-26,4%
302 381,00
-13,1%
903 019,00
198,6%
Zysk (strata) netto 326 118,00 194 584,00
-40,3%
166 947,00
-14,2%
724 126,00
333,7%
Amortyzacja 128 753,00 129 991,00
1,0%
146 058,00
12,4%
149 384,00
2,3%
Aktywa 223 433 734,00 222 380 996,00
-0,5%
237 626 617,00
6,9%
233 282 219,00
-1,8%
Kapitał własny 24 284 706,00 24 647 371,00
1,5%
24 376 880,00
-1,1%
24 758 331,00
1,6%
Współczynnik wypłacalności 20,90 20,80
-0,5%
20,50
-1,4%
20,30
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 92,52 93,90
1,5%
92,88
-1,1%
94,33
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 0,74
-40,3%
0,64
-14,2%
2,76
333,8%