Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:35
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 640 978,00 1 482 767,00
-9,6%
1 245 503,00
-16,0%
Przychody z tytułu prowizji 616 962,00 592 536,00
-4,0%
624 546,00
5,4%
Wynik na działalności bankowej 589 649,00 1 257 436,00
113,3%
747 561,00
-40,5%
Zysk (strata) brutto 240 616,00 636 217,00
164,4%
472 610,00
-25,7%
Zysk (strata) netto 113 078,00 492 644,00
335,7%
326 118,00
-33,8%
Amortyzacja 113 147,00 124 142,00
9,7%
128 753,00
3,7%
Aktywa 209 065 319,00 227 290 681,00
8,7%
223 433 734,00
-1,7%
Kapitał własny 22 837 263,00 23 858 179,00
4,5%
24 284 706,00
1,8%
Współczynnik wypłacalności 18,10 19,90
9,9%
20,90
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 87,01 90,90
4,5%
92,52
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 1,88
335,5%
1,24
-33,8%