Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 01:47
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 522,00 37 576,00
8,8%
50 551,00
34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 180,00 187,00
3,9%
803,00
329,4%
Zysk (strata) brutto 208,00 182,00
-12,5%
794,00
336,3%
Zysk (strata) netto 169,00 146,00
-13,6%
644,00
341,1%
Amortyzacja -127,00 396,00
---
133,00
-66,4%
Aktywa 25 114,00 27 159,00
8,1%
29 448,00
8,4%
Kapitał własny 11 299,00 11 424,00
1,1%
12 068,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,50 4,54
1,1%
4,80
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-13,4%
0,26
341,4%