Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.18, godz. 02:10
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 232,00 26 981,00
6,9%
34 522,00
27,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 182,00 354,00
94,5%
180,00
-49,2%
Zysk (strata) brutto 181,00 348,00
92,3%
208,00
-40,2%
Zysk (strata) netto 152,00 277,00
82,2%
169,00
-39,0%
Amortyzacja 131,00 131,00
0,0%
-127,00
---
Aktywa 19 965,00 26 963,00
35,1%
25 114,00
-6,9%
Kapitał własny 11 165,00 11 129,00
-0,3%
11 299,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,30 4,29
-0,3%
4,36
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,11
81,4%
0,06
-39,3%