Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.21, godz. 22:21
kontakt
NWAI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 261,00 1 803,00
43,0%
2 255,00
25,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 272,00 -823,00
---
-1 136,00
---
Zysk (strata) brutto 2 586,00 3 222,00
24,6%
2 311,00
-28,3%
Zysk (strata) netto 2 081,00 2 606,00
25,2%
1 847,00
-29,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
248,00
---
Aktywa 13 340,00 15 313,00
14,8%
18 598,00
21,5%
Kapitał własny 10 550,00 13 156,00
24,7%
15 003,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,71 8,37
24,7%
9,54
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,66
25,2%
1,18
-29,1%