Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.28, godz. 00:38
kontakt
NWAI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 911,00 1 261,00
-34,0%
1 803,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -144,00 -1 272,00
---
-823,00
---
Zysk (strata) brutto 796,00 2 586,00
224,9%
3 222,00
24,6%
Zysk (strata) netto 644,00 2 081,00
223,1%
2 606,00
25,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 638,00 13 340,00
14,6%
15 313,00
14,8%
Kapitał własny 10 041,00 10 550,00
5,1%
13 156,00
24,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,39 6,71
5,1%
8,37
24,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 1,32
223,7%
1,66
25,2%