Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 22:37
kontakt
GREMPCO
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 130,00 162,00
24,6%
159,00
-1,9%
186,00
17,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -113,00 -155,00
---
-115,00
---
-236,00
---
Zysk (strata) brutto 1 028,00 1 036,00
0,8%
704,00
-32,0%
654,00
-7,1%
Zysk (strata) netto 1 028,00 1 036,00
0,8%
704,00
-32,0%
654,00
-7,1%
Amortyzacja 1,00 0,00
---
8,00
---
5,00
-37,5%
Aktywa 40 047,00 41 850,00
4,5%
43 290,00
3,4%
53 139,00
22,8%
Kapitał własny 39 806,00 41 573,00
4,4%
43 121,00
3,7%
47 706,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,69
4,5%
1,75
3,7%
1,94
10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,03
-31,0%
0,03
-6,9%