Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:23
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 107,00 51,00
-52,3%
360,00
605,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80,00 -78,00
---
90,00
---
Zysk (strata) brutto -83,00 15,00
---
1 158,00
7 620,0%
Zysk (strata) netto -83,00 15,00
---
1 158,00
7 620,0%
Amortyzacja 6,00 2,00
-66,7%
0,00
---
Aktywa 43 290,00 44 682,00
3,2%
51 538,00
15,3%
Kapitał własny 43 121,00 44 551,00
3,3%
45 709,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,81
3,3%
1,86
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,05
4 600,0%