Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:47
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 360,00
605,9%
72,00
-80,0%
113,00
56,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -78,00 90,00
---
-121,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto 15,00 1 158,00
7 620,0%
773,00
-33,2%
-118,00
---
Zysk (strata) netto 15,00 1 158,00
7 620,0%
773,00
-33,2%
-118,00
---
Amortyzacja 2,00 3,00
50,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 44 682,00 52 886,00
18,4%
51 966,00
-1,7%
53 139,00
2,3%
Kapitał własny 44 551,00 47 051,00
5,6%
46 474,00
-1,2%
47 706,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,81 1,91
5,6%
1,89
-1,3%
1,94
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,05
4 600,0%
0,03
-34,0%
-0,00
---