Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:13
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 945,00 4 339,00
47,3%
895,00
-79,4%
366,00
-59,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 803,00 -926,00
---
-210,00
---
111,00
---
Zysk (strata) brutto 811,00 -13 396,00
---
-204,00
---
118,00
---
Zysk (strata) netto 503,00 -13 069,00
---
-204,00
---
118,00
---
Amortyzacja 30,00 34,00
13,3%
12,00
-64,7%
12,00
0,0%
Aktywa 16 017,00 3 400,00
-78,8%
2 104,00
-38,1%
1 591,00
-24,4%
Kapitał własny 13 160,00 90,00
-99,3%
-114,00
---
4,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,00
-99,2%
-0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,13
---
-0,00
---
0,00
---