Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:46
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 238,00 2 945,00
31,6%
4 339,00
47,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 248,00 803,00
223,8%
-926,00
---
Zysk (strata) brutto 225,00 811,00
260,4%
-13 396,00
---
Zysk (strata) netto 202,00 503,00
149,0%
-13 069,00
---
Amortyzacja 12,00 30,00
150,0%
34,00
13,3%
Aktywa 16 052,00 16 017,00
-0,2%
3 400,00
-78,8%
Kapitał własny 12 657,00 13 160,00
4,0%
90,00
-99,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
4,0%
0,00
-99,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
150,0%
-0,13
---