Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 12:55
kontakt
WESTREAL
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85,00 9,00
-89,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105,00 77,00
-26,7%
-6,00
---
Zysk (strata) brutto 87,00 76,00
-12,6%
-8,00
---
Zysk (strata) netto 102,00 77,00
-24,5%
-13,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 780,00 19 133,00
-7,9%
19 152,00
0,1%
Kapitał własny 13 848,00 14 530,00
4,9%
14 531,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,45
4,9%
1,45
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-20,0%
-0,00
---