Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:33
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -1,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 -4,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 -4,00
---
-13,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 147,00 19 150,00
0,0%
19 154,00
0,0%
Kapitał własny 14 546,00 14 542,00
-0,0%
14 529,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,45
-0,1%
1,45
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---