Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:00
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -6,00
---
-3,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 -10,00
---
-6,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 -13,00
---
-6,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 150,00 18 610,00
-2,8%
19 060,00
2,4%
18 786,00
-1,4%
Kapitał własny 14 542,00 14 550,00
0,1%
14 533,00
-0,1%
14 533,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,46
0,1%
1,45
-0,1%
1,45
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---