Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 06:37
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -4,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) brutto -6,00 -7,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) netto -11,00 -7,00
---
-4,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 144,00 19 147,00
0,0%
19 150,00
0,0%
Kapitał własny 14 553,00 14 546,00
-0,0%
14 542,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,46
0,0%
1,45
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---