Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 07:18
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 530,00 34 711,00
123,5%
13 117,00
-62,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 797,00 15 578,00
224,7%
5 564,00
-64,3%
Zysk (strata) brutto 4 724,00 15 557,00
229,3%
5 510,00
-64,6%
Zysk (strata) netto 3 249,00 12 485,00
284,3%
4 311,00
-65,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
333,00
---
Aktywa 25 537,00 41 271,00
61,6%
45 512,00
10,3%
Kapitał własny 16 866,00 34 659,00
105,5%
39 638,00
14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 2,02
105,4%
2,30
14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,73
284,1%
0,25
-65,4%