Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 08:59
kontakt
INVISTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10,00 10,00
0,0%
24,00
140,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -499,00 -499,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto -964,00 -964,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) netto -908,00 -908,00
---
-35,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 33 094,00 33 094,00
0,0%
33 098,00
0,0%
Kapitał własny 11 668,00 11 668,00
0,0%
11 633,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,81
0,0%
0,80
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
-0,00
---