Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:18
kontakt
INVISTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 21,00
-12,5%
6 497,00
30 838,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 5 222,00
---
-440,00
---
Zysk (strata) brutto -35,00 5 157,00
---
-639,00
---
Zysk (strata) netto -35,00 5 101,00
---
-639,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
Aktywa 33 098,00 31 570,00
-4,6%
27 157,00
-14,0%
Kapitał własny 11 633,00 16 734,00
43,8%
16 095,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 1,16
43,9%
1,11
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,35
---
-0,04
---