Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:28
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 292,00 64,00
-78,1%
244,00
281,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 170,00 -510,00
---
182,00
---
Zysk (strata) brutto -37,00 -810,00
---
224,00
---
Zysk (strata) netto -37,00 -748,00
---
224,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
7,00
-12,5%
Aktywa 18 945,00 16 381,00
-13,5%
16 474,00
0,6%
Kapitał własny 5 259,00 4 511,00
-14,2%
4 705,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,90
-14,3%
0,94
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,15
---
0,04
---