Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:18
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 604,00 23 158,00
58,6%
21 198,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 384,00 -10 251,00
---
-1 019,00
---
Zysk (strata) brutto -1 391,00 -11 596,00
---
-1 019,00
---
Zysk (strata) netto -1 391,00 -11 596,00
---
-1 019,00
---
Amortyzacja 266,00 244,00
-8,3%
236,00
-3,3%
Aktywa 107 429,00 100 609,00
-6,3%
103 460,00
2,8%
Kapitał własny -86 704,00 -98 300,00
---
-99 041,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -59,96 -67,98
---
-68,49
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,96 -8,02
---
-0,70
---