Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:31
kontakt
IZOSTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 168 419,00 179 271,00
6,4%
205 893,00
14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 298,00 3 398,00
-53,4%
3 822,00
12,5%
Zysk (strata) brutto 4 331,00 4 861,00
12,2%
3 498,00
-28,0%
Zysk (strata) netto 3 508,00 3 853,00
9,8%
2 680,00
-30,4%
Amortyzacja 1 646,00 1 648,00
0,1%
1 610,00
-2,3%
Aktywa 552 367,00 473 948,00
-14,2%
523 671,00
10,5%
Kapitał własny 199 973,00 200 224,00
0,1%
202 904,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,11 6,12
0,1%
6,20
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
10,3%
0,08
-30,5%