Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 16:14
kontakt
IZOSTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 205 893,00 206 213,00
0,2%
231 857,00
12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 822,00 2 397,00
-37,3%
6 585,00
174,7%
Zysk (strata) brutto 3 498,00 3 789,00
8,3%
5 642,00
48,9%
Zysk (strata) netto 2 680,00 3 022,00
12,8%
4 551,00
50,6%
Amortyzacja 1 610,00 1 647,00
2,3%
1 688,00
2,5%
Aktywa 523 671,00 512 601,00
-2,1%
456 500,00
-10,9%
Kapitał własny 202 904,00 205 899,00
1,5%
210 450,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,20 6,29
1,5%
6,43
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
12,2%
0,14
51,1%