Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:26
kontakt
INWESTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 374,00 326,00
-12,8%
208,00
-36,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 675,00 -73,00
---
-52,00
---
Zysk (strata) brutto -1 678,00 -77,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -1 678,00 -77,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 44,00 6,00
-86,4%
8,00
33,3%
Aktywa 13 465,00 13 652,00
1,4%
13 313,00
-2,5%
Kapitał własny 11 108,00 11 031,00
-0,7%
11 551,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
-1,0%
0,10
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
0,00
---