Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:52
kontakt
INWESTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 326,00 208,00
-36,2%
42,00
-79,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00 -52,00
---
-460,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) brutto -77,00 -23,00
---
-502,00
---
-128,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 -23,00
---
-502,00
---
231,00
---
Amortyzacja 6,00 8,00
33,3%
5,00
-37,5%
0,00
---
Aktywa 13 652,00 11 411,00
-16,4%
10 665,00
-6,5%
12 034,00
12,8%
Kapitał własny 11 031,00 9 383,00
-14,9%
8 881,00
-5,4%
9 112,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-18,6%
0,08
-6,0%
0,08
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---