Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 11:12
kontakt
AGROLIGA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 444,00 70 120,00
39,0%
39 919,00
-43,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 890,00 10 357,00
31,3%
7 815,00
-24,5%
Zysk (strata) brutto 8 023,00 4 632,00
-42,3%
8 159,00
76,1%
Zysk (strata) netto 5 996,00 4 561,00
-23,9%
6 360,00
39,4%
Amortyzacja 947,00 1 351,00
42,7%
2 206,00
63,3%
Aktywa 66 912,00 58 731,00
-12,2%
67 956,00
15,7%
Kapitał własny 29 536,00 26 488,00
-10,3%
36 149,00
36,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,21 17,22
-10,3%
23,51
36,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,90 2,97
-23,9%
4,14
39,4%