Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 04:52
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5,00 0,00
---
0,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 -7,00
---
-101,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto 1 662,00 161,00
-90,3%
215,00
33,5%
-117,00
---
Zysk (strata) netto 1 662,00 161,00
-90,3%
215,00
33,5%
-117,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 68 268,00 30 927,00
-54,7%
29 960,00
-3,1%
30 087,00
0,4%
Kapitał własny 41 574,00 3 622,00
-91,3%
3 837,00
5,9%
3 720,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,39 0,30
-91,3%
0,31
6,1%
0,30
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,01
-90,4%
0,02
30,8%
-0,01
---