Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 09:47
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 -3,00
---
22,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -4,00
---
6,00
---
Zysk (strata) brutto 215,00 -117,00
---
-181,00
---
Zysk (strata) netto 215,00 -117,00
---
-181,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 29 960,00 30 087,00
0,4%
31 166,00
3,6%
Kapitał własny 3 837,00 3 720,00
-3,0%
3 149,00
-15,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,30
-3,2%
0,26
-15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,02
---