Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 16:44
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -62,00 -56,00
---
-8,00
---
Zysk (strata) brutto -48,00 -152,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto -48,00 -152,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 825,00 3 764,00
-1,6%
3 818,00
1,4%
Kapitał własny 2 406,00 2 206,00
-8,3%
2 252,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,39
-8,3%
0,40
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
0,00
---