Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 09:11
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -24,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -9,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -9,00
---
-48,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 812,00 3 821,00
0,2%
3 825,00
0,1%
Kapitał własny 2 465,00 2 455,00
-0,4%
2 406,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,43
-0,2%
0,42
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---