Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:26
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 -62,00
---
-56,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -48,00
---
-152,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -48,00
---
-152,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 821,00 3 825,00
0,1%
3 812,00
-0,3%
Kapitał własny 2 455,00 2 406,00
-2,0%
2 254,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,42
-2,1%
0,40
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,03
---