Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 20:35
kontakt
REMEDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 49,00
-57,8%
-16,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -311,00 -305,00
---
-352,00
---
Zysk (strata) brutto -311,00 -304,00
---
-555,00
---
Zysk (strata) netto -311,00 -304,00
---
-555,00
---
Amortyzacja 55,00 53,00
-3,6%
53,00
0,0%
Aktywa 12 442,00 12 068,00
-3,0%
11 735,00
-2,8%
Kapitał własny 5 020,00 4 716,00
-6,1%
4 161,00
-11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-6,3%
0,07
-10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---