Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:16
kontakt
REMEDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49,00 -16,00
---
32,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -305,00 -352,00
---
-254,00
---
Zysk (strata) brutto -304,00 -555,00
---
-350,00
---
Zysk (strata) netto -304,00 -555,00
---
-249,00
---
Amortyzacja 53,00 53,00
0,0%
53,00
0,0%
Aktywa 12 068,00 11 735,00
-2,8%
11 542,00
-1,6%
Kapitał własny 4 716,00 4 161,00
-11,8%
3 911,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-10,8%
0,06
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---