Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 12:22
kontakt
BALTICON
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 157 640,00 173 087,00
9,8%
174 959,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 868,00 1 597,00
-58,7%
9 998,00
526,0%
Zysk (strata) brutto 2 572,00 898,00
-65,1%
7 652,00
752,1%
Zysk (strata) netto 1 875,00 253,00
-86,5%
5 810,00
2 196,4%
Amortyzacja 0,00 9 071,00
---
9 373,00
3,3%
Aktywa 88 788,00 102 829,00
15,8%
93 754,00
-8,8%
Kapitał własny 38 818,00 38 896,00
0,2%
44 757,00
15,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,50 12,53
0,2%
14,41
15,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,08
-86,4%
1,87
2 181,7%