Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 13:00
kontakt
BALTICON
Kwartalne skonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 367,00 47 753,00
7,6%
44 813,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 783,00 2 580,00
-7,3%
2 354,00
-8,8%
Zysk (strata) brutto 2 688,00 1 131,00
-57,9%
3 218,00
184,5%
Zysk (strata) netto 1 872,00 961,00
-48,7%
2 893,00
201,0%
Amortyzacja 2 217,00 2 632,00
18,7%
2 298,00
-12,7%
Aktywa 96 975,00 93 754,00
-3,3%
95 124,00
1,5%
Kapitał własny 43 937,00 44 757,00
1,9%
47 652,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,15 14,41
1,9%
15,35
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,31
-48,6%
0,93
200,6%