Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:56
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 448,00 47 226,00
6,2%
44 260,00
-6,3%
45 003,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 832,00 2 896,00
2,3%
2 481,00
-14,3%
2 718,00
9,6%
Zysk (strata) brutto 2 737,00 1 447,00
-47,1%
3 345,00
131,2%
2 528,00
-24,4%
Zysk (strata) netto 1 894,00 1 225,00
-35,3%
3 018,00
146,4%
2 049,00
-32,1%
Amortyzacja 2 212,00 2 628,00
18,8%
2 294,00
-12,7%
2 228,00
-2,9%
Aktywa 96 522,00 93 264,00
-3,4%
94 645,00
1,5%
95 747,00
1,2%
Kapitał własny 44 482,00 45 549,00
2,4%
48 572,00
6,6%
50 597,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,33 14,67
2,4%
15,64
6,6%
16,30
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,40
-35,2%
0,97
146,1%
0,66
-32,1%