Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:36
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 063,00 44 448,00
16,8%
47 226,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 739,00 2 832,00
3,4%
2 896,00
2,3%
Zysk (strata) brutto 2 307,00 2 737,00
18,6%
1 447,00
-47,1%
Zysk (strata) netto 1 632,00 1 894,00
16,1%
1 225,00
-35,3%
Amortyzacja 4 513,00 2 212,00
-51,0%
2 626,00
18,7%
Aktywa 92 874,00 96 522,00
3,9%
93 192,00
-3,4%
Kapitał własny 40 955,00 44 482,00
8,6%
45 755,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,19 14,33
8,6%
14,74
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,61
16,0%
0,40
-35,2%