Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 06:39
kontakt
FOREVEREN
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 094,00 9 799,00
216,7%
13 730,00
40,1%
27 322,00
99,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 262,00 3 356,00
---
3 490,00
4,0%
8 042,00
130,4%
Zysk (strata) brutto -1 277,00 3 301,00
---
7 051,00
113,6%
18 077,00
156,4%
Zysk (strata) netto -1 293,00 3 287,00
---
6 441,00
96,0%
14 281,00
121,7%
Amortyzacja 214,00 248,00
15,9%
967,00
289,9%
1 114,00
15,2%
Aktywa 8 504,00 13 286,00
56,2%
19 642,00
47,8%
35 600,00
81,2%
Kapitał własny 7 112,00 10 399,00
46,2%
16 606,00
59,7%
30 560,00
84,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,38
46,4%
0,61
59,9%
1,12
84,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,12
---
0,24
95,9%
0,52
121,5%