Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 19:33
kontakt
FOREVEREN
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 285,00 6 377,00
94,1%
14 994,00
135,1%
12 951,00
-13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 115,00 2 483,00
122,7%
6 656,00
168,1%
930,00
-86,0%
Zysk (strata) brutto 1 110,00 4 629,00
317,0%
16 611,00
258,8%
1 981,00
-88,1%
Zysk (strata) netto 1 102,00 4 485,00
307,0%
13 445,00
199,8%
1 553,00
-88,4%
Amortyzacja 114,00 398,00
249,1%
558,00
40,2%
578,00
3,6%
Aktywa 9 592,00 17 711,00
84,6%
36 098,00
103,8%
41 797,00
15,8%
Kapitał własny 8 214,00 14 885,00
81,2%
30 050,00
101,9%
31 858,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,55
81,1%
1,10
102,0%
1,17
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,16
302,4%
0,49
199,4%
0,06
-88,5%