Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:10
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 241,00 4 088,00
-50,4%
7 483,00
83,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 599,00 -212,00
---
2 555,00
---
Zysk (strata) brutto 1 748,00 -281,00
---
2 625,00
---
Zysk (strata) netto 1 415,00 -579,00
---
2 112,00
---
Amortyzacja 282,00 274,00
-2,8%
276,00
0,7%
Aktywa 36 692,00 35 600,00
-3,0%
37 059,00
4,1%
Kapitał własny 31 274,00 30 560,00
-2,3%
32 363,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,12
-2,3%
1,19
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,02
---
0,08
---