Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:02
kontakt
HORTICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 980,00 25 505,00
16,0%
31 425,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 919,00 -393,00
---
2 910,00
---
Zysk (strata) brutto 917,00 -489,00
---
2 809,00
---
Zysk (strata) netto 724,00 -576,00
---
2 219,00
---
Amortyzacja 376,00 429,00
14,1%
385,00
-10,3%
Aktywa 60 717,00 71 332,00
17,5%
91 815,00
28,7%
Kapitał własny 27 845,00 27 486,00
-1,3%
30 205,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,34
-1,3%
2,57
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,05
---
0,19
---