Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.20, godz. 05:58
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 885,00 9 149,00
-38,5%
10 936,00
19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 548,00 2 912,00
431,4%
750,00
-74,2%
Zysk (strata) brutto 542,00 2 898,00
434,7%
686,00
-76,3%
Zysk (strata) netto 323,00 3 379,00
946,1%
611,00
-81,9%
Amortyzacja 330,00 266,00
-19,4%
323,00
21,4%
Aktywa 90 821,00 83 013,00
-8,6%
84 849,00
2,2%
Kapitał własny 52 015,00 51 574,00
-0,8%
52 184,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,34 4,30
-0,9%
4,35
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,28
944,4%
0,05
-81,9%