Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 22:38
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 911,00 19 360,00
77,4%
15 959,00
-17,6%
25 234,00
58,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 397,00 8 656,00
519,6%
6 851,00
-20,9%
17 983,00
162,5%
Zysk (strata) brutto 946,00 5 925,00
526,3%
6 756,00
14,0%
17 427,00
157,9%
Zysk (strata) netto 585,00 4 661,00
696,8%
5 597,00
20,1%
14 828,00
164,9%
Amortyzacja 466,00 368,00
-21,0%
407,00
10,6%
412,00
1,2%
Aktywa 98 539,00 99 724,00
1,2%
111 210,00
11,5%
129 096,00
16,1%
Kapitał własny 56 766,00 61 428,00
8,2%
67 025,00
9,1%
76 933,00
14,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,73 5,12
8,2%
5,58
9,1%
6,41
14,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,39
691,8%
0,47
20,1%
1,24
165,2%