Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:59
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 990,00 18 943,00
5,3%
14 837,00
-21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 733,00 5 683,00
-34,9%
3 442,00
-39,4%
Zysk (strata) brutto 8 271,00 5 699,00
-31,1%
4 288,00
-24,8%
Zysk (strata) netto 7 110,00 5 243,00
-26,3%
3 559,00
-32,1%
Amortyzacja 2 548,00 2 872,00
12,7%
2 942,00
2,4%
Aktywa 187 586,00 186 339,00
-0,7%
192 480,00
3,3%
Kapitał własny 159 272,00 164 648,00
3,4%
169 339,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 67,52 69,80
3,4%
71,79
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,01 2,22
-26,2%
1,51
-32,1%