Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 12:15
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 683,00 793,00
16,1%
880,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 92,00
---
92,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -13,00 87,00
---
87,00
0,0%
Zysk (strata) netto -17,00 83,00
---
83,00
0,0%
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
42,00
0,0%
Aktywa 18 467,00 18 607,00
0,8%
18 570,00
-0,2%
Kapitał własny 16 051,00 16 134,00
0,5%
16 217,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,72 9,77
0,5%
9,82
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
0,05
0,0%