Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 13:20
kontakt
ROVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 944,00 4 925,00
-0,4%
5 002,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 217,00 -85,00
---
99,00
---
Zysk (strata) brutto 173,00 -120,00
---
68,00
---
Zysk (strata) netto 173,00 -120,00
---
68,00
---
Amortyzacja 59,00 61,00
3,4%
58,00
-4,9%
Aktywa 4 069,00 3 644,00
-10,4%
2 533,00
-30,5%
Kapitał własny -1 342,00 -1 462,00
---
-1 394,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,11
---
-0,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,00
---