Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:26
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 914,00 19 805,00
81,5%
32 811,00
65,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -363,00 938,00
---
3 207,00
241,9%
Zysk (strata) brutto -68,00 919,00
---
3 206,00
248,9%
Zysk (strata) netto -133,00 738,00
---
2 586,00
250,4%
Amortyzacja 409,00 392,00
-4,2%
345,00
-12,0%
Aktywa 34 164,00 35 756,00
4,7%
33 097,00
-7,4%
Kapitał własny 14 431,00 15 169,00
5,1%
17 755,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,96 6,26
5,1%
7,33
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,30
---
1,07
250,2%