Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:29
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 680,00 10 914,00
12,7%
19 805,00
81,5%
32 811,00
65,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 267,00 -363,00
---
938,00
---
3 207,00
241,9%
Zysk (strata) brutto -1 285,00 -68,00
---
919,00
---
3 206,00
248,9%
Zysk (strata) netto -1 069,00 -133,00
---
738,00
---
2 586,00
250,4%
Amortyzacja 421,00 409,00
-2,9%
392,00
-4,2%
345,00
-12,0%
Aktywa 30 963,00 34 164,00
10,3%
35 756,00
4,7%
33 097,00
-7,4%
Kapitał własny 14 946,00 14 431,00
-3,4%
15 169,00
5,1%
17 755,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,17 5,96
-3,5%
6,26
5,1%
7,33
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,06
---
0,30
---
1,07
250,2%