Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 20:26
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 805,00 32 811,00
65,7%
15 148,00
-53,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 938,00 3 207,00
241,9%
39,00
-98,8%
Zysk (strata) brutto 919,00 3 206,00
248,9%
15,00
-99,5%
Zysk (strata) netto 738,00 2 586,00
250,4%
-47,00
---
Amortyzacja 392,00 345,00
-12,0%
375,00
8,7%
Aktywa 35 756,00 33 097,00
-7,4%
33 848,00
2,3%
Kapitał własny 15 169,00 17 755,00
17,0%
17 708,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,26 7,33
17,0%
7,31
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 1,07
250,2%
-0,02
---