Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 13:53
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 811,00 15 148,00
-53,8%
16 172,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 207,00 39,00
-98,8%
-1 354,00
---
Zysk (strata) brutto 3 206,00 15,00
-99,5%
-1 294,00
---
Zysk (strata) netto 2 586,00 -47,00
---
-1 098,00
---
Amortyzacja 345,00 375,00
8,7%
401,00
6,9%
Aktywa 33 097,00 33 848,00
2,3%
41 081,00
21,4%
Kapitał własny 17 755,00 17 708,00
-0,3%
16 610,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 7,31
-0,3%
6,86
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 -0,02
---
-0,45
---